U bent nu hier: Ria Stoutjesdijk pijl Spirituele therapie pijl Magnetiseren

Magnetiseren

Magnetiseren is een behandelmethode binnen de spirituele therapie die gericht is op het in balans brengen van het energielichaam. De spiritueel therapeut begint met het invoelen van de cliŽnt waardoor er een beeld gevormd wordt van de persoonlijkheid. Ook de manier van functioneren van de cliŽnt, en de eventuele verstoring in het energielichaam wordt door de spiritueel therapeut ervaren en verklaard. Doordat er verteld wordt hoe een energielichaam dat in balans is hoort te functioneren kan men beter begrijpen op welke manier het energielichaam van de cliŽnt werkt. Zo komt men te weten hoe en waardoor een eventuele verstoring is ontstaan en welke invloed dat heeft in het dagelijks functioneren.

De handen van de spiritueel therapeut, binnen het magnetiseren magnetiseur genoemd, zijn meestal de werktuigen waarmee de energie tijdens het magnetiseren wordt overgebracht. De magnetiseur kan zowel op het fysieke lichaam magnetiseren door aanraken, als op kleine afstand hiervan in de aura. Tijdens het magnetiseren kan de magnetiseur ook gebruik maken van diverse technieken uit andere vormen van energetisch lichaamswerk.

Balans in de meridianen

Door te magnetiseren kan de magnetiseur er voor zorgen dat de meridianen weer beter doorstromen door de energie sneller of langzamer te laten stromen. Dit gebeurt meestal door de handen op de kruispunten en de knooppunten te leggen. Ook is het mogelijk om tijdens het magnetiseren energie te geven als er een tekort aan is, of energie af te nemen bij een te veel aan energie.

Balans van de chakraís

Het in balans brengen van de chakraís gebeurt op een kleine afstand van het fysieke lichaam, elk chakra afzonderlijk omdat elk chakra anders functioneert. Het kan zijn dat een chakra te klein is en daardoor niet goed mee werkt met de andere chakraís. Soms komt het voor dat een van de vijf dienstbare chakraís te groot is en dus overheerst over het miltchakra. Elk chakra moet gevoeld worden opdat het weer in balans gebracht kan worden.

Balans van de aura

Zo komt ook de aura aan de beurt. De handen van de magnetiseur bewegen door de aura heen om op deze manier de energie die zich in de aura bevind het juiste trillingsgetal te laten aannemen. Trillingsgetal wil zeggen dat de frequentie waar mee de aura uitstraalt zo is dat de beschermende werking van de aura optimaal is. De intuÔtieve communicatie is sterker als het trillingsgetal van de aura goed is.

Variaties op magnetiseren

In alle culturen komt een vorm van het weer in balans brengen van het energielichaam voor. Denk maar aan de acupunctuur en acupressuur uit China, Reiki of Jin Shin Jyutsu uit Japan. Maar ook aura heling of chakra heling en bijvoorbeeld reflexologie of de diverse soorten van massage. De magnetiseur zal gebruik maken van technieken uit de diverse disciplines. Magnetiseren is een hele oude vorm van energie overdracht die we† allemaal wel eens gebruiken. Hoe vaak wrijven we niet over een zere plek en welke moeder heeft er niet een hand gelegd op het voorhoofd van een ziek of angstig kind. IntuÔtief zijn het handelingen die we allemaal toepassen zonder dat we ons bewust zijn dat het de oudste vorm van magnetiseren is.

Magnetiseren in praktijk

  1. Als de magnetiseur begint met het magnetiseren om het energielichaam in balans te brengen zal er aan de cliŽnt gevraagd worden plaats te nemen op een kruk zodat de magnetiseur rondom kan werken. Meestal zal er begonnen worden met het hoofd en de nek omdat hier alle opwaarts en neerwaarts stromende energie elkaar kruisen is dit een van de eerste stress plekken die moeten gaan doorstromen. Alle chakraís trekken de afzonderlijke soorten energie het lichaam in tot aan de ruggenwervel waar deze energie moet gaan samenwerken. Al die punten zullen gemagnetiseerd worden om de samenwerking te optimaliseren. Op de schouderbladen zijn er knooppunten die energie opslaan. Dit gebeurt als er niet goed ontladen kan worden. Of wanneer er te veel emotie is. Hiermee is de rug dus de plek waar als eerste, hoofdzakelijk met de handen op het fysieke lichaam, gemagnetiseerd zal worden.

  2. Hierna zal de magnetiseur de cliŽnt vragen om in een comfortabele relaxstoel plaats te nemen waarop men heerlijk ligt. Nu kan er gestart worden met het activeren van alle chakraís. Dit gebeurt op een kleine afstand van de cliŽnt, ongeveer tien tot twintig centimeter. De magnetiseur zal elk afzonderlijk chakra magnetiseren op zo een manier dat het mogelijk is om de chakraís iets versneld te laten samen werken. Door deze versnelde samenwerking kan de magnetiseur goed weten waar er verstoringen zijn in de meridianen.

  3. De voeten van de cliŽnt zijn nu eerst aan de beurt om dat men via de voeten moet kunnen ontladen. Dit is een heel belangrijk onderdeel van het magnetiseren om dat alle meridianen uit komen in de voeten kan de magnetiseur hier ook verstoringen opsporen die elders in het energielichaam aanwezig zijn. Ook deze uitgangen en ingangen van de meridianen worden extra geactiveerd zodat het gehele energielichaam iets te snel functioneert. Elke verstoring wordt nu zichtbaar en kan nu ook opgeheven worden.

  4. Nu komt het moment dat de magnetiseur in de aura van de cliŽnt gaat werken . Dit gebeurd met rustige en vloeiende bewegingen ook weer op enige afstand van de cliŽnt. Door in de aura te magnetiseren kan er versneld ontladen worden waar door het energielichaam van de cliŽnt een grote hoeveelheid nieuwe energie krijgt. Meestal werkt de magnetiseur van het hoofd naar beneden, de voeten als laatst.

  5. Als er zoveel mogelijk oude energie is opgeruimd zorgt de magnetiseur er natuurlijk weer voor dat alle chakraís, op de voor de cliŽnt juiste wijze functioneren. Dus niet te snel maar ook niet te langzaam en altijd ten dienste van de cliŽnt. Het gehele energielichaam is nu in een optimale balans.

  6. Nu kan de magnetiseur ook plaatsen van het fysieke lichaam magnetiseren die door ziekte of andere oorzaken pijnlijk zijn. Dit gebeurd op een heel directe manier. Namelijk door op deze plek de handen op of boven het lichaam te houden en deze pijnlijke plek heel precies te voor zien van helende en vitaliserende energie. Zo kan het inmiddels goed werkende energielichaam van de cliŽnt dit over nemen waarna het mogelijk is een vermindering van de klacht te verkrijgen.

Ervaringen tijdens het magnetiseren

Tijdens het magnetiseren kan het zijn dat de cliŽnt helemaal niets ervaart van het in balans brengen van het energielichaam. Sensaties als warmte, kou of tintelingen zijn ook mogelijk. Vaak voelen cliŽnten zich heel ontspannen worden of slaperig. Het magnetiseren is normaal gesproken altijd aangenaam en ontspannend.
Na het magnetiseren kan de magnetiseur een aantal oefeningen uitleggen die er op gericht zijn om zelf thuis het energielichaam in balans te houden.