Individuele indfulness training, een ontspanningstechniek

Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven. Het leven wordt makkelijker en voelt fijner aan. Men leert anders omgaan met emotie en gedachten zonder ze te onderdrukken of te veranderen.

Als je je pijn negeert, kun je geen compassie hebben. Tegelijkertijd leert mindfulness dat je je gevoelens en gedachten niet bent. Je hoeft je er niet door te laten meenemen. Het is een observerende bewustzijnstoestand.

Met mindfulness als gewoonte kan je beter omgaan met stress, pijn, vermoeidheid, ontevredenheid en innerlijke onrust. Je creativiteit en lichamelijke weerstand worden gestimuleerd. Zelfcompassie is de sleutel naar mildheid en begrip.

Individuele mindfulness training

De training die ik geef is individuele training waarin ook de persoonlijke issues van de cliënt besproken kunnen worden. Mijn methode is mindfulness zonder zweverigheid.

Je hoeft voor deze vorm van mindfulness niets bijzonders te regelen of in te plannen. Deze past zich aan aan jou levensritme in je werk en privé. Je oefent met alledaagse situaties in jouw leven.

Men kan zelf kiezen hoeveel consulten mindfulness training men wil of nodig heeft. Het is dus geen mindfulness cursus.

Effecten van Mindfulness

  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer ontspanning
  • Vermindering van stress en angst
  • Beter om kunnen gaan met pijn
  • Beter functioneren in moeilijke situaties
  • Vermindering van psychische klachten

De oorsprong van mindfulness

Mindfulness is een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Het wordt al duizenden jaren toegepast door aanhangers van allerlei vormen van zen boeddhisme.

Zen is een vorm van boeddhisme die strek de nadruk legt op concentratie-meditatie. Hiermee krijgt men inzicht in de eigen ware persoonlijkheid om zo op een vrijere manier te kunnen leven. Deze achtzaamheids-training wordt beschouwd als specifiek boeddhistisch en voert de beoefenaar tot de visie en kennis van het bestaan.

Boeddhistische monniken

In het Westen is het bekend geworden door het werk van onder anderen Thich Nat Hanh, een Vietnamese boeddhistische monnik. Hij was de oprichter van de boeddhistische Van Hanh Universiteit, ondanks dat hij politiek werd tegengewerkt. Na een bezoek aan de Verengde Staten en Europa is hij verbannen. Nu woont hij in Frankrijk en geeft daar les in het trainen van aandacht en geëngageerd boeddhisme.

Talrijke boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben deze zuivere vorm van mediteren onderwezen wat geleid heeft tot duizenden beoefenaars in de westerse wereld. Ook de Indiase leraar U Ba Khin heeft veel volgelingen in Europa en Amerika.

Mindfulness based stress programma

De Amerikaan Dr. John Kabat-Zinn, Emeritus Hoogleraar aan de universiteit van Massachusetts, heeft de basis gelegd de huidige, westerse mindfulness ter bestrijding van piekeren, depressie of burn-out. Hij is oprichter van Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit.

Zijn 8 weken durende “mindfulness based stress programma” is ontwikkeld vanuit de boeddhistische zenmeditatie. Kabat-Zinn publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over aandachtstraining en de klinische toepassingen ervan. Ook schreef hij een aantal boeken.

Persoonlijke mindfulness training

De mindfulness trainingen die in Nederland worden gegeven zijn gebaseerd op de technieken van Dr. Kabat-Zinn en vinden doorgaans plaats in groepsverband.

Omdat ik persoonlijke aandacht belangrijk vind is mijn mindfulness training individueel. Bij mij volg je geen vastgelegd programma maar kijken we naar wat bij je past. Ook wanneer je geen consult wilt kan je zelf al aan de slag met de mindfulness oefeningen. Voor meer mindfulness artikelen kun je op mijn weblog terecht.