Magnetiseren

Binnen de hsp coaching kunt u als extra mogelijkheid kiezen voor magnetiseren.

Magnetiseren is een spirituele behandelmethode die gericht is op het in balans brengen van het energielichaam van de cliënt. Hierdoor kunnen diversen klachten worden verlicht. Stress, pijn, onrust enz.

Het magnetiseren begint met het invoelen waardoor er een beeld gevormd wordt van de persoonlijkheid en functioneren van de cliënt. In het gesprek dat volgt kijken we naar de klachten en het ontstaan hiervan.

Er wordt advies gegeven en oplossingen voor de klacht gezocht. De eventuele verstoring in het energielichaam worden verklaard. Zo komt men te weten wat dit betekend voor het dagelijks functioneren.

Werkwijze magnetiseren

Mijn handen zijn de werktuigen waarmee de energie tijdens het magnetiseren wordt overgebracht. Het magnetiseren kan zowel op het fysieke lichaam door aanraken, als op kleine afstand hiervan in de aura.

Meestal gebeurt dit door ik mijn handen op de schouders en rug van de cliënt te leggen. Hierbij zit de cliënt op een kruk. Aan de voorkant hou ik mijn handen op kleine afstand van het lichaam en ligt de cliënt in een relaxstoel zodat deze zich beter kan ontspannen.

Tijdens het magnetiseren kan het zijn dat de cliënt helemaal niets ervaart van het in balans brengen van het energielichaam. Sensaties als warmte, kou of tintelingen zijn ook mogelijk. Vaak voelt men zich heel ontspannen of slaperig worden. Het is altijd een aangenaam gevoel.

Verbinding herstellen

Het magnetiseren begint het energielichaam in balans te brengen. Er zal aan de cliënt gevraagd worden plaats te nemen op een kruk zodat ik rondom kan werken. Meestal wordt er begonnen met het hoofd en de nek omdat hier alle opwaarts stromende en neerwaarts stromende energie elkaar kruisen.

Dit is een van de eerste stress plekken die moeten gaan doorstromen. Alle chakra’s trekken de afzonderlijke soorten energie het lichaam in tot aan de rug waar deze energie moet gaan samenwerken.

Al die punten zullen gemagnetiseerd worden om de samenwerking te optimaliseren. Op de schouderbladen zijn er knooppunten die energie opslaan. Dit gebeurt als er niet goed ontladen kan worden.

Of wanneer er te veel emotie is. Hiermee is de rug dus de plek waar als eerste, hoofdzakelijk met de handen op het fysieke lichaam, gemagnetiseerd zal worden.

Balans in de meridianen

Door te magnetiseren kan ik er voor zorgen dat de meridianen weer beter doorstromen door de energie sneller of langzamer te laten stromen. Dit gebeurd meestal door de handen op de kruispunten en de knooppunten te leggen. Ook het is dan mogelijk om tijdens het magnetiseren energie te geven als er een tekort is of energie af te nemen bij een te veel.

Balans van de chakra’s

Hierna zal ik de cliënt vragen om in een comfortabele relaxstoel plaats te nemen. Nu kan er gestart worden met het activeren van alle chakra’s. Dit gebeurt op een kleine afstand van de cliënt, ongeveer tien tot twintig centimeter.

Elk chakra wordt afzonderlijk gemagnetiseerd omdat deze allemaal anders functioneren. Het kan zijn dat een chakra te klein is en daar door niet goed mee werkt met de andere chakra’s. Soms komt het voor dat een van de vijf dienstbare chakra’s te groot is en dus overheerst.

Doordat elk chakra apart te behandelen kan de balans hersteld worden. Nu is het mogelijk is om alle chakra’s iets versneld te laten samenwerken. Door deze versnelde samenwerking weet ik waar er, in de meridianen of de knooppunten, verstoringen zijn.

De voeten

De voeten van de cliënt zijn nu aan de beurt omdat men via de voeten moet kunnen ontladen en opladen. Dit is een heel belangrijk onderdeel van het magnetiseren om dat alle meridianen uit komen in de voeten.

Op deze manier kan ik hier ook verstoringen opsporen die elders in het energielichaam aanwezig zijn. Deze uit- en ingangen van de meridianen worden nu ook extra geactiveerd. Zo functioneert het gehele energielichaam iets te snel. Elke verstoring wordt nu zichtbaar en kan opgeheven worden.

Versnelt ontladen

Nu komt het moment dat ik in de aura van de cliënt gaat werken . Dit gebeurd met rustige en vloeiende bewegingen ook weer op enige afstand van de cliënt. Door in de aura te magnetiseren kan er versneld ontladen worden.

Hierdoor krijgt het energielichaam van de cliënt een grote hoeveelheid nieuwe energie. Meestal werk ik van het hoofd naar beneden, de voeten als laatst. Als er zoveel mogelijk oude energie is opgeruimd zorg ik ervoor dat alle chakra’s, op de voor de cliënt juiste wijze functioneren.

Dus niet te snel maar ook niet te langzaam en altijd ten dienste van de cliënt. Het gehele energielichaam is nu in een optimale balans.

Diverse soorten energetisch lichaamswerk

Ook kan ik gebruik maken van diverse technieken uit andere vormen van energetisch lichaamswerk. In alle culturen komt een vorm van het weer in balans brengen van het energielichaam voor.

Denk maar aan de acupunctuur en acupressuur uit China, Reiki of Jin Shin Jyutsu uit Japan. Maar ook aura of chakra heling en bijvoorbeeld reflexologie of de diverse soorten van massage.

Als het nodig is zal ik gebruik maken van technieken uit de diverse disciplines. Magnetiseren is een hele oude vorm van energie overdracht die we allemaal wel eens gebruiken. Hoe vaak wrijven we niet over een zere plek en welke moeder heeft er niet een hand gelegd op het voorhoofd van een ziek of angstig kind.

Intuïtief zijn het handelingen die we allemaal toepassen zonder dat we ons bewust zijn dat het de oudste vorm van magnetiseren is. Er zijn heel veel van deze onbewuste handelingen

Het  energielichaam

Het energielichaam bestaat uit drie elementen en samen vormen ze het energielichaam. De zeven hoofd chakra’s die energie genereren  het energielichaam van energie voorzien. De meridianen, dit zijn energiebanen in het lichaam. En de aura met beschermen als belangrijkste taak.

Als deze drie elementen goed samenwerken dan ben je goed beschermt en kan je genoeg zelfvertrouwen ontwikkelen. Ook herstel je sneller als je geestelijk, lichamelijk uit balans bent.

De chakra’s en hun werking

Het stuitchakra is de aansturing en zorgt voor vitaliteit. Dan volgt het miltchakra, dit is het belangrijkste energiepunt omdat het de energie levert die met zelfontwikkeling,emotie en intuïtie te maken heeft. Alle volgende chakra’s staan ten dienste van dit chakra.

Nummer drie is de zonnevlecht, het gevoelschakra en staat voor het aanvoelen van de wereld om ons heen. Het hartchakra zorgt voor de rust en de balans. Dit maakt dat de energie van de onderste chakra’s naar boven kan en de energie van de bovenste chakra’s weer naar beneden.

Dan volgt het keelchakra dat zorgt voor het uiten. Jezelf op de juiste manier kunnen verworden zorgt voor zelfvertrouwen. Op de een na laatste plaats komt het voorhoofdschakra. Dit chakra stimuleert het denken, het horen en het zien. Alles wat er in het hoofd afspeelt krijgt te maken met deze energie.

Als allerlaatste chakra komt het kruinchakra aan de beurt. De creatieve en spirituele energie komt via dit punt je lichaam in. Dit is de meest zuivere energie. Nu gaan de chakra’s samenwerken en sturen die samenwerkende energie naar het hoofd. Alle energie wordt vanuit het hoofd verdeeld over de meridianen.

Wat doen de meridianen

Meridianen zijn energiebanen die in het lichaam kris kras door elkaar heen stromen. Deze meridianen zorgen voor een constante stroming van energie van onder naar boven en weer terug. Alle meridianen komen uit in de voeten.

Bij deze uitgangen kan de energie die verbruikt is het lichaam weer verlaten. Een aantal van de meridianen komen ook uit in de oren en in de handen. Al de meridianen stromen kris kras door elkaar heen zowel horizontaal als verticaal. Van onder naar boven en weer terug.

Ook diagonaal stromen er meridianen door het gehele lichaam heen. Elk kruispunt van deze meridianen is weer een heel kleine chakra. Zo’n chakra straalt dus vanuit het lichaam naar buiten. Door de uitstraling van deze kleine energiepunten, waar er heel erg veel van zijn, ontstaat de aura

De aura beschermt en zorgt voor intuïtieve communicatie

De aura is de uitstraling om je lichaam en is minimaal een halve meter. De aura zorgt voor je persoonlijke bescherming en dient tevens voor de intuïtieve communicatie. De eerste halve meter van je aura is je eigen ruimte en laat zo aan andere mensen weten wat je persoonlijkheid is.

Ook laat je weten wat je wilt en waar je grenzen liggen. Dit deel heeft dus normaal gesproken altijd alleen je eigen energie. In wisselwerking met andere mensen wordt je aura minimaal een halve meter groter om met deze buitenste helft intuïtief te communiceren.

Met dit deel van je aura ga je een koppeling aan met de energie van de ander zodat je weet wie die ander is en wat deze persoon van je wilt. Hoe meer je om iemand geeft hoe groter de samenwerking van de aura’s.

Als de uitstraling van de ander niet goed is wordt de eerste deel van je aura groter zodat je nog beter beschermt bent. Doordat je energielichaam steeds van nieuwe energie wordt voorzien door het opladen en het ontladen veranderd je uitstraling dus regelmatig.