Hsp relatietherapie

Tijdens de hsp relatietherapie brengen we de problemen die er zijn ontstaan in kaart. De partners zullen om de beurt hun verhaal vertellen. Er wordt gekeken naar de verbale en non-verbale signalen en hoe elk daarop reageert. Oude emoties kunnen in de weg staan om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Ik geef inzicht in bewuste en onbewuste patronen en reacties en hoe die ontstaan.

Je leert op signalen te letten en objectief te kijken naar de blokkade in de relatie en hier anders mee om te gaan. De communicatie verbetert waardoor het mogelijk wordt om elkaar beter te begrijpen. Doordat onbegrip er niet meer hoeft te zijn kan er bereidheid ontstaan om nieuwe wegen in te slaan. De adviezen die ik geef zijn direct toepasbaar.

Oude pijn

Soms moet er oude pijn opgeruimd worden die is veroorzaakt door een of beide partners. Deze kan door verkeerde beslissingen, voortkomende uit onbegrip, onvermogen of het uit elkaar groeien zijn ontstaan. Een oude emotie kan in de weg staan om op de juiste manier met elkaar om te gaan. We gaan terug naar die belastende periode in de relatie.

Oude pijn en emotie uiten in bijzijn van de partner en therapeut is een belangrijke stap in de erkenning hiervan. Doordat je in de relatietherapie de pijn van de ander leert begrijpen, kan deze wederzijds herkend en erkend worden. Het luisteren naar elkaar en de bereidheid om te vergeven draagt bij aan  het inzicht dat tijdens de relatietherapie is ontstaan.

Als het nodig is krijgt men opdrachten om thuis mee te werken.