Hsp coaching

Tijdens een hsp coachingsgesprek wordt er op een efficiënte manier gezocht naar inzichten in en oplossingen voor problemen waar de cliënt mee zit. Bijvoorbeeld moeilijkheden of stress in de werksfeer, de relatie of de familie. Het kunnen vragen zijn op sociaal vlak, onzekerheden in de liefde, het zelfbeeld of met de gezondheid.

Een hsp coachingsgesprek kan eenmalig zijn. Men kan ook een bepaalde periode gecoacht worden. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatieperiode, ziekte, een zwangerschap, of iets anders dat belangrijk is voor de cliënt. Alles waar men mee bezig is en vragen over heeft kan in de coaching aan bod komen.

Waar hsp coaching stopt begint hsp therapie, of andersom! De verbinding is dat beide tot doel hebben het leven en welzijn te verbeteren.

Hsp therapie

Hsp therapie is een intensieve vorm van hsp coaching. In de gesprekstherapie kunnen nieuwe vaardigheden geleerd worden zodat men beter om kan gaan met moeilijke situaties. Als hsp therapeut help ik om automatische patronen, die voor de cliënt negatief zijn, te doorbreken. Men leert zich te focussen, de aandacht te richten, op jezelf maar ook op iets buiten jezelf.

Trauma’s, angsten en onzekerheden, ontstaan in het verleden, kunnen de oorzaak zijn van de huidige klachten. Deze klachten kunnen het gedrag en het gevoel negatief beïnvloeden. hsp gesprekstherapie is er op gericht deze te overwinnen en zo op een betere, ontspannen en milde manier met jezelf en je omgeving om te kunnen gaan.

Naast individuele hsp therapie en coaching biedt ik ook hsp relatietherapie en gezinstherapie.

Mindfulness

Tijdens de hsp coaching en therapie kunnen technieken uit mindfulness gebruikt worden om het doel te bereiken.