Leidinggeven is moeilijker dan je denkt

Om goed te kunnen leidinggeven heb je een heel aantal kwaliteiten nodig. Je moet kunnen delegeren en beschikken over de juiste sociale vaardigheden. Ook het inzicht in de kwaliteiten van de mensen die je aanstuurt is van belang.

Daarnaast is het nodig dat je weet wat de functie van de diverse personen is en wat de daarbij horende functie-eisen  zijn. Welke samenwerking is er nodig om tot de beste resultaten te komen. De voorbeeldfunctie die je hebt is misschien wel een van de belangrijkste vereisten. Inzet, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn natuurlijk essentieel.

Hoe moeilijk dit is blijkt wel uit het aantal mensen dat vastloopt en hiervoor gecoacht wil worden. Veel van de vaardigheden kan je ontwikkelen of vergroten zodat de druk en stress verminderd wordt en de verantwoording minder zwaar valt.

Jouw functie binnen het bedrijf

Inzicht in het bedrijf  en je eigen functie daarbinnen is de basis van goed leidinggeven. Waar ben je voor aangenomen en wat zijn de specifieke wensen van het bedrijf. Ga voor jezelf na wat jouw werkzaamheden zijn en hoe je deze invult.

Wees kritisch naar jezelf door goed te kijken waar er verbeterpunten zijn. Begin met alle werkzaamheden die niets met leidinggeven te maken hebben, bijvoorbeeld je mail of je administratie enzovoorts.

Zijn er dingen die je voor je uitschuift of verzaakt, is je planning goed. Hoe is de communicatie met je ondergeschikten en kan je goed delegeren. Kijk wat je  kan optimaliseren zodat je hier direct een voorbeeld in kan zijn.

Leidinggeven begint met inzicht

Nu ga je in kaart brengen waar elk van de mensen die jij moet aansturen voor aangenomen is. Welke functie heeft iemand en wat zijn de werkzaamheden die bij de functie horen. Ga na of deze persoon alle werkzaamheden naar tevredenheid doet.

Ook ga je kijken of deze persoon soms meer werk doet dan dat gene waar deze voor is aangenomen. Wanneer dat zo is, gaat dat dan ten koste van de werkzaamheden die bij de functie horen. Breng dit allemaal in kaart zodat je weet wat er gebeurt.

Optimaal werken vanuit de krachtpunten

Op een goede manier leidinggeven houdt ook in dat je kijkt wat de krachtpunten zijn van de werknemer die je aanstuurt. Waar is deze goed in of wat vind deze persoon erg leuk om te doen. Als je iets doet waar je goed in bent  zal de motivatie beter zijn.

Ook de persoonlijkheid van de werknemer is van belang. Is het een ochtendmens of en avondmens, een vrolijk en positief persoon of een eenling en erg op zichzelf. Gestructureerd of chaotisch. Heeft degene discipline of juist niet. Door te observeren kom je achter de persoonlijkheid van de werknemer en hoe de samenwerking met de andere personen is.

Verbeterpunten en persoonlijkheid

Nu komen de verbeterpunten aan de beurt. Deze zijn minstens zo belangrijk als de krachtpunten. Zorg dat je inzicht krijgt in de punten die niet goed gaan of die je anders wilt. Kijk hoe de persoon werkt en wat er anders of beter kan en waarom. Dat waarom is belangrijk zodat je het tijdens een gesprek kan onderbouwen.

Door bij elke werknemer te kijken naar de functie, functiewerkzaamheden, kracht en verbeterpunten en de persoonlijkheid krijg je een goed beeld van alles wat er op dit moment is. Maak nu een schema wat er van het team verwacht wordt. Op welke wijze jullie tot een gezamenlijk doel kunnen komen. En wat ieder apart daarvoor moet doen.

Schrijf op een bondige manier wat je gezamenlijke doelen zijn en hoe je die wilt bereiken. Het moet een werkplan zijn voor het hele team waarin je iedereen medeverantwoordelijk maakt voor het slagen hiervan.

Teambespreking voor een nieuwe koers

Nu is het tijd om de mensen bij elkaar te roepen voor een teambespreking. Kondig de bespreking te voren aan zodat je er zeker van bent dat iedereen er tijd voor vrij maakt. Het belangrijk dat je zeker en overtuigend je visie over jullie gezamenlijke doel geeft.

Zeg in deze bespreking niks persoonlijks, dat is voor de individuele gesprekken. Begin met alles dat goed gaat en waar je tevreden over bent. Vertel hierna dat je zelf een aantal dingen hebt veranderd.

Die dingen waar je achter bent gekomen en veranderd hebt, waar je werknemers waarschijnlijk van wisten, benoem je nu. Zo geef je een voorbeeld waarin je laat zien dat je zelf ook verbeterpunten hebt.

Positieve persoonlijke gesprekken

Wanneer je een persoonlijk gesprek aangaat zorg je dat je je eigen gegevens van deze persoon goed hebt doorgenomen. Zorg dat je alles over de functie en de werkzaamheden weet. Ook dat gene wat je van de persoonlijkheid weet is van belang.

Weet welke vragen je wilt stellen en wat je doel is van het gesprek. Nu laat je de werknemer vertellen wat de krachtpunten zijn. Ga daar inhoudelijk op in wanneer jij denkt dat er nog meer uit te halen is. Maar doe dit met positieve feedback. Ben je het ermee eens dan is het duidelijk een en al lof.

Nu ga je naar de verbeterpunten en kijk wat er uit de werknemer zelf komt. Ook nu geef je weer een aanvulling vanuit je eigen notities. Luister heel goed naar de reacties en de suggesties zodat je op een positieve wijze kan leidinggeven.

Verantwoording nemen en persoonlijke doelen

Vraag op welke manier jij kan bijdragen aan een verbetering op die fronten die jullie hebben besproken. Als afronding van het gesprek maak je een korte samenvatting van het gesprek. De persoonlijke doelen worden nog een extra benoemd en je leg de verantwoording hiervoor helemaal bij de werknemer neer.

Samen kijken jullie wanneer er een evaluatiegesprek komt zodat je tussentijds kan kijken wat er al is veranderd of waar je mee kan helpen. Door dat samen te doen zorg je voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Teambuilding en leidinggeven

Door elke werknemer afzonderlijk de gelegenheid te geven het eigen werk te beoordelen en samen te kijken wat er beter kan krijg je al een betere samenwerking. Jouw taak is nu deze gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren.

Dit doe je door elke werkdag te beginnen met een persoonlijke groet. Ga eens langs om even een klein compliment te geven of een extra stimulans. Laat een ochtendmens aan het begin van de dag met rust. Zorg voor persoonlijke interesse en aandacht. maar zet het werk centraal.

Begin de week met een kort overleg om bijvoorbeeld een gezamenlijk weekdoel te stellen. Eindig de week met een rondje zodat je elke werknemer even een paar minuutjes kan spreken. Zo weet je wat er leeft en kom je niet voor verrassingen te staan.

Rust en evenwicht hebben en uitstralen

Dit alles is een uitdaging op zich. Hierbij krijg je meer autoriteit wanneer je rust, evenwicht en inzicht uitstraalt. Om dit te krijgen heb je het nodig om de rust ook echt te ervaren. Tijdens de coaching kijken we naar wat je moeilijk vind en hoe je je eigen doelen kan bereiken.

Je krijgt persoonlijk advies voor het leidinggeven. Je leert werk en privé gescheiden te houden en krijgt tips om beter te kunnen ontspannen.

Een reactie plaatsen