Faalangst is een te overwinnen probleem

Faalangst is een van de meest voorkomende angsten. Je leven wordt er door beheerst. Je wordt onzeker en gaat sommige situaties vermijden. De verschillende soorten coaching en therapie kunnen helpen deze te overwinnen.

Iedereen heeft weleens de angst gehad om te falen. Alles wat veel voor je betekent en dus heel belangrijk is kan misgaan. Deze wetenschap zorgt voor een spanning die te vergelijken is met faalangst.

Maar mensen of kinderen met faalangst hebben dit gevoel haast altijd. Alles lijkt even belangrijk. De onzekerheid of je iets tot een goed eind kan brengen geeft te veel stress. Buikpijn, hyperventilatie, hoofdpijn en slapeloosheid kunnen klachten zijn die hierdoor ontstaan.

Faalangst begint al op jonge leeftijd

Jonge kinderen hebben een grote drang om te leren. Ze zijn nieuwsgierig en beginnen steeds opnieuw als iets niet lukt. Net zo lang tot ze het onder de knie hebben. Opbouwende feedback geeft het zelfvertrouwen dat nodig is. Ze kunnen teleurstellingen aan  en leren omgaan met stress en spanning.

Kinderen die van nature gevoelig of onzeker zijn hebben een grotere kans op faalangst. Zij zijn gevoelig voor de druk van de wereld om zich heen. Elke reactie op hun handelen kan ze laten denken niet goed genoeg te zijn.

Deze kinderen hebben vaak zo’n erge buikpijn dat ze niet naar school kunnen. Met regelmaat ga je met ze naar de dokter, die dan niets kan vinden. Het is om wanhopig van te worden.

Vermijden en desinteresse

Er zijn ook kinderen die zeggen iets niet leuk te vinden hoewel dat niet waar is. Zij gaan vermijden doordat de faalangst een vervelend gevoel geeft. Dus lijkt het dat ze niet geïnteresseerd  zijn om zich te bekwamen of bewijzen.

Het kan zijn dat deze kinderen expres hun best niet doen. Zij weten dan immers van te voren dat het niet lukt en ook waarom. Alleen dat geeft al een beter gevoel dan de kans op mislukken.

Ze lijken zeker in zichzelf omdat ze niet laten zien hoe verdrietig ze zijn. Jammer genoeg presteren deze kinderen vaak onder hun niveau. Met als gevolg dat de ouders extra hun best doen om ze te stimuleren en te begeleiden. Het behalen van resultaat wordt nu nog belangrijker. Het kind kan hier opstandig en boos van worden.

Perfectionisme en doorzettingsvermogen

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Kinderen die de lat voor zichzelf erg hoog leggen kunnen ook faalangst ontwikkelen. Zij zijn nooit tevreden met het behaalde resultaat en moeten altijd beter.

De angst om te weinig te doen en dus onder hun niveau te presteren is enorm. Ze willen de zekerheid dat ze de hoogste cijfers halen. De beste in sport en spel zijn en kunnen slecht tegen hun verlies.

Altijd zijn ze bezig om beter te worden. Zo erg dat ze niet kunnen stoppen met dat gene wat zij belangrijk vinden. Elke keer opnieuw het huiswerk leren. Zenuwachtig om nieuwe dingen te leren omdat je daar nog niet de beste in bent.

Observeren op jonge leeftijd

Alle kinderen hebben stimulans nodig om het beste uit zichzelf te halen. Maar ze hebben niet allemaal het zelfde karakter. Om ze de juiste stimulans te geven is een hele klus. Het is belangrijk om het kind goed te observeren. Al in de kleuterleeftijd laten zij hun karakter zien.

Kinderen die onzeker zijn zullen meer bevestiging vragen. Afwachtend zijn, sneller afhaken en afhankelijker zijn van hun ouders. Deze kinderen hebben een andere stimulans nodig dan zij die van nature strebers zijn.

Kinderen die in alles het beste willen zijn zijn veel zekerder in zichzelf. Je ziet dat ze gemakkelijk uitgedaagd kunnen worden. En blijven volhouden als iets niet lukt. Ook worden  ze sneller boos op zichzelf.

Faalangst bij onzekere kinderen

Begin met de druk van het moeten presteren te verminderen. Zij hebben vaak het gevoel dat iedereen alles beter kan dan zij. Vraag aan je kind wat het het moeilijkst vind. Vraag hierna welk kind dat het beste kan en welk kind het ook heel moeilijk vind.

Ga zo na wat de verhoudingen zijn en welke plaats je kind inneemt. Dit is belangrijk om het te laten zien dat er verschillen zijn en dat het normaal is dat je niet alles kan. Maak duidelijk dat je best doen en de beste zijn twee heel verschillende dingen zijn.

Wat zijn de positieve kenmerken

Nu ga  je kijken waar je kind zich positief in onderscheidt. Waar is het wel goed in. Heeft het van nature veel humor. Is het goed in sport, tekenen, fietsen of iets anders dat je is opgevallen. Je krijgt een betere balans wanneer je een kind leert objectief te zijn.

Nu ga je het kind leren anders met vervelende gevoelens om te gaan. Vraag waar in het lichaam het vervelende gevoel zit. Hierna hoe het voelt is het scherp of zwaar. Hoe groot is het. Bijvoorbeeld is het de hele buik of een klein stukje.

Door te kijken naar de negatieve gevoelens leert het deze niet te ontwijken. Het kan zien dat je ondanks een vervelend gevoel toch kan kiezen om je best te doen. De juiste stimulans en omgaan met moeilijke gevoelens helpen al om de angst te verminderen

Kinderen die de lat hoog leggen

Deze hebben een andere aanpak nodig. In plaats van stimuleren is het beter om wat af te remmen. Deze kinderen denken dat hun negatieve gevoelens betekenen dat ze niet genoeg hebben gedaan. Ze zijn dus nooit klaar. Dit voelt zo slecht dat ze opnieuw beginnen. Door te lang doorgaan worden ze moe en lopen ze vast.

Ook bij hun ga je kijken waar het vervelende gevoel zit en wat er gebeurt als ze kiezen om klaar te zijn. Leer ze tussenstappen te maken door kleinere doelen te stellen. Vooraf kiezen welk stukje je doet. Wanneer je dat kent of kunt ben je klaar.

Als ze leren vertrouwen te hebben in dat stukje dat klaar is zal er meer rust komen. Ook zij moeten leren met vervelende gevoelens om te gaan. Elk kind heeft een andere aanpak nodig er is dus geen algemene regel.

Volwassenen met faalangst

Vaak zal een volwassene een heel gerichte angst hebben om te falen. Tijdens een  examen of om bijvoorbeeld een nieuwe studie te beginnen. Op tal van manieren kan een volwassene geconfronteerd worden met deze moeilijke gevoelens.

Toch werkt het ook op dezelfde wijze. Je bent bang om iets niet tot een goed einde te kunnen brengen en dat geeft stress. Deze kan zo groot worden dat je erin vastloopt of gaat vermijden. Je gedachten maken binding met wat er kan gebeuren als het fout loopt.

Om beter met je gevoelens en gedachten te leren omgaan is het belangrijk om meer in het moment en in de realiteit te leven. Dit doe je door bewust te worden wat je gevoelens en gedachten met je doen.

Mindfulness zorgt voor zelfvertrouwen

Begin met jezelf, je gevoelens en je gedachten te observeren. Doe dit niet allemaal tegelijk maar neem tijd om eerst je lichaam te ervaren. Wat gebeurt er in je lichaam. Nu ga je kijken wat voor emotie of gevoel dat geeft. Ook dit bekijk je van alle kanten zonder er iets mee te doen.

Nu is het tijd om je gedachten te observeren. Dit is een belangrijk onderdeel van deze oefening. Omdat je gedachten bepalend zijn in het ontstaan van je angst en hoe je ermee omgaat. Je gedachten kunnen zorgen dat je je door je angst laat leiden. Door nieuwsgierig te zijn naar je gedachten en ze niet te sturen kan er verandering komen.

Door de mindfulness oefeningen krijg je inzicht in de manier waarop je je faalangst voeding geeft. In de coaching en mindfulness training leer je hoe je anders met de faalangst kan omgaan. Hierdoor ontstaat er meer rust en een vermindering van de klachten.

Hsp en therapie, een andere vorm van coaching

Ook via de hsp coaching is veel te bereiken. Door dat ik een gevoelsverbinding kan maken met de cliënt kan het ontstaan van de angst in beeld gebracht worden. Hierna kan ik een heel persoonlijk advies geven. Ook het magnetiseren kan bijdragen aan verlichting van de klachten.

Wanneer de faalangst grote vormen heeft gekregen is een intensievere vorm van therapie nodig. We gaan dieper in op de angst en  de klachten die daaruit zijn ontstaan. Vaak zal het een combinatie zijn van de verschillende soorten coaching.

Een reactie plaatsen